Top

WordPress

1. Pobranie programu WordPress

Aby zainstalować system WordPress na swoim serwerze, należy pobrać jego oprogramowanie z oficjalnej (i tylko z oficjalnej) strony internetowej:

2. Rozpakowanie programu do odpowiedniego katalogu na serwerze

Po pobraniu oprogramowania WordPressa (wersja 4.0 waży około 6.7 MB), należy je rozpakować i umieścić w odpowiednim katalogu na serwerze. Jeśli użytkownik korzysta z lokalnego serwera (localhost), wykorzystując na przykład oprogramowanie xampp, to folderem, w którym powinno się umieścić aplikację jest: c://xampp/htdocs. Jeśli natomiast celem użytkownika jest umieszczenie WordPressa już na gotowym serwerze, to pliki programu powinien umieścić w specjalnie przeznaczonym do tego celu katalogu na strony internetowe (na przykład /public_html).

3. Konfiguracja programu

Po poprawnym wgraniu plików na serwer, należy skonfigurować oprogramowanie systemu. Aby to uczynić, należy odnieść się w przeglądarce do lokalizacji serwera. Jeśli korzystano z serwera lokalnego, to lokalizacja CMS-u znajduje się pod adresem: http://localhost/wordpress. Jeśli korzystano z własnego serwera, to należy wprowadzić jego adres, z uwzględnieniem ścieżki dostępu (na przykład http://mojastrona.pl/wordpress).

Po poprawnym wprowadzeniu adresu, na stronie powinien wyświetlić się kreator konfiguracji WordPressa (rys. 1). Jeśli ekran konfiguracji się nie wyświetla, należy sprawdzić poprawność ścieżki dostępu lub poprawność uploadu wszystkich plików na serwerze.

a) Krok pierwszy – przygotowanie do połączenia z bazą danych

W pierwszym kroku WordPress prosi o przygotowanie następujących informacji, które będą niezbędne do dalszej konfiguracji systemu:

  1. nazwa bazy danych,
  2. nazwa użytkownika bazy danych,
  3. hasło użytkownika bazy danych,
  4. adres serwera bazy danych (domyślnie localhost, gdy baza znajduje się w tym samym miejscu, co serwer z plikami WordPressa),
  5. prefiks nazw tabel (tą wartością nie należy się przejmować – używane tylko i wyłącznie, gdy w jednej bazie danych znajduje się zainstalowanych kilka systemów WordPressa).
Konfiguracja WordPress, ekran powitalny.
Ekran powitalny konfiguratora WordPress.

Po przygotowaniu powyższych informacji, należy kliknąć przycisk Zaczynajmy!, w celu przejścia do kolejnego kroku konfiguracji systemu CMS.

b) Krok drugi – wprowadzenie danych dotyczących połączenia z bazą danych

Teraz przygotowane w pierwszym kroku informacje, należy wprowadzić do formularza. Większość potrzebnych w tym miejscu danych, powinien zapewnić dostawca usług serwerowych.

Łączenie WordPressa z bazą danych.
Wstępna konfiguracja CMS WordPress – łączenie systemu z bazą danych.

a) Krok trzeci – połączenie z bazą danych

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone bezbłędnie i WordPress poprawnie połączył się z bazą danych, na ekranie powinien wyświetlić się następujący komunikat:

Finalizacja konfiguracji WordPressa.
Finalizacja konfiguracji WordPressa.

W przypadku wystąpienia błędu oznacza to, że serwer nie może połączyć się z bazą danych wykorzystując podane w formularzu dane. Należy wówczas powrócić do kroku drugiego i sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Zdecydowana większość użytkowników napotyka w tym kroku najwięcej trudności. Do najczęściej popełnianych błędów, należy wprowadzanie niewłaściwego adresu serwera lub bazy danych. Przed ponownym wysłaniem formularza warto sprawdzić, czy z podanego adresu, na pewno odpowiada właściwy serwer lub baza danych.

4) Konfiguracja strony internetowej

Po ukończeniu konfiguracji WordPressa, użytkownik zostanie przekierowany do wstępnych ustawień strony internetowej. W załadowanym formularzu będzie trzeba podać takie informacje, jak:

  1. tytuł strony internetowej,
  2. nazwa administratora,
  3. hasło administratora,
  4. e-mail administratora (e-mail nie będzie nigdzie udostępniony, a jego użyteczność będzie zależała tylko i wyłącznie od właścicieli serwisu — na przykład do otrzymywania komunikatów o nowo zarejestrowanych użytkownikach lub nowo otrzymanych komentarzach),
  5. pozwolenie wyszukiwarkom na indeksowanie strony (jeśli strona ma być dostępna w wyszukiwarkach internetowych, to pole powinno być zaznaczone).
Formularz konfiguracji pierwszej strony w WordPressie.
Formularz wstępnej konfiguracji strony internetowej.

Po poprawnym wypełnieniu formularza powinien wyświetlić się następujący komunikat:

Instalacja CMS WordPress.
Ostatni komunikat informujący o poprawnej instalacji i konfiguracji systemu WordPress.

Po pozytywnym ukończeniu konfiguracji, WordPress jest już w pełni gotowy do pracy, a stworzona strona internetowa dostępna jest w sieci, pod adresem serwera internetowego. Za pomocą hasła podanego podczas konfiguracji możliwe jest zalogowanie do systemu. Logowanie następuje zawsze po przez podanie adresu strony internetowej i dodanie końcówki /wp-admin (na przykład http://mojastrona.pl/wordpress/wp-admin lub, jeśli domena jest podpięta bezpośrednio pod katalog WordPressa, to http://mojastrona.pl/wp-admin).

Panel logowania WordPress.
Panel logowania do systemu WordPress.

Po poprawnym logowaniu instalacja i wstępna konfiguracja WordPressa zostały w pełni ukończone. Teraz można już rozpocząć pracę z nowym systemem blogowym.